Sn. Şaban Koçoğlu'nu ziyaret - DEMOKRATİK SAĞLIK SEN