Genel Merkez Yönetim Kurulu

Genel Başkan

Togan DEMİRCAN
0 507 396 36 96

Genel Başkan Vekili

Mesut Veli ÇETİN
0 505 958 00 19

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Abdülkadir BAĞCI
0 506 511 67 49

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

Ayşen TOKTAY
0 537 226 59 63

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim Sosyal İşler)

Ecmel ÖZEN
0 545 366 83 78

Genel Başkan Yardımcısı (Basın Yayın)

Olcay AKSU
0 505 242 76 74

Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat)

Aydın BULUT
0 505 824 20 33

Genel
Sekreter

Suat GÜNALP
0 505 503 39 72

Genel Denetleme Kurulu

Başkan

Ali Haydar GEÇİMLİ
0 532 477 67 24

Raportör

Haldun GÖVERCİ
0 533 512 44 01

Üye

Veli ONARICI
0 544 766 71 78

Üye

Osman KARAYILMAZ
0 535 871 78 98

Üye

Yavus Selim AKBULUT
0 532 644 73 47

Genel Disiplin Kurulu

Başkan

Nebiha KURT
0 533 612 77 44

Üye

Özkan UYSAL
0 505 675 73 63

Üye

Mehmet ÜNLÜLER
0 536 683 63 71

Raportör

Suat GÜNALP
0 505 503 39 72

Üye

Fatih ACEM
0 533 620 15 55