Genel Merkez Yönetim Kurulu

Genel Başkan

Togan DEMİRCAN
0 507 396 36 96

Genel Başkan Vekili

Suat GÜNALP
0 505 503 39 72

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Abdülkadir BAĞCI
0 506 511 67 49

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

Nebiha KURT
0 533 612 77 44

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim Sosyal İşler)


Genel Başkan Yardımcısı (Basın Yayın)

Mehmet Barış ATİLA
0 532 467 69 18

Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat Toplu Sözleşme)

Mutlu KARAKAYA
0 539 423 60 13

Genel Denetleme Kurulu

Başkan

Ali Haydar GEÇİMLİ
0 532 477 67 24

Raportör

Haldun GÖVERCİ
0 533 512 44 01

Üye

Nihan ÖZENSAK
0 530 560 33 17

Üye

Osman KARAYILMAZ
0 535 871 78 98

Üye

Yavuz Selim AKBULUT
0 532 644 73 47

Genel Disiplin Kurulu

Başkan

Tarık ATASU
0 506 234 38 18

Üye

Dural KURT
0 533 776 78 98

Üye

Mehmet ÜNLÜER
0 536 683 63 71

Raportör

Fatih ACEM
0 533 620 15 55

Üye

Cavit AYNA
0 506 903 39 05