Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - DEMOKRATİK SAĞLIK SEN